‘तुझ्या परत येण्याने’ मराठी कविता

Posted on

तुझ्या परत येण्याने

तुझ्या परत येण्याने मी झाले पूर्ण
आता नको राहू आपली कहाणी अपूर्ण
घे ना तुझ्या हातात हात माझा
नको देऊ कोणाच्या हातात हात तुझा

हे जग तुझ्यासाथीने सजवायचे
पाहिलेले स्वप्न मी आता पूर्ण करायचे
होशील का माझा तू साजना
तूच आहे फक्त माझ्या मना

तुझे शब्द मला मोहरुन टाकतात
माझ्या मनात तूझे बोल असतात
आता तू माझ्या जवळ नसे
तर तु मनातुन जवळ भासे

साथ जन्माची साथ आपली
हाथ सोडू नको कधी
हरवून जायच आपल्या
संसाराच्या प्रेमामधी

✍️Wr.Pallavi ✍️

सौ पल्लवी स्वप्निल ढवळे
इचलकरंजी, कोल्हापूर

Leave a Reply