बाळांची नावे

93+ मराठी लहान मुलांच्या नावाची यादी |Best baby Names in Marathi

आज मी लहान बॉय बेबी च्या नावांचे थोडे नमुने घेऊन आलोय जे तुम्हाला नक्की आवडतील अशी माझी खात्री आहे. मराठी मूळाक्षरा च्या अक्षरानुसार नावे आणली आहेत.