ऐसाचि जन्म मिळावा शरीराचा सुरेख चंदन व्हावा संपला जरी गंध त्याचा सुगंध सदा दरवळत राहावा
भाव पूर्ण श्रद्धांजली आजी.. अजून पहा