चारोळी, marathi poems

100+ बहिणीसाठी खास कविता,संदेश | Sister poems in Marathi 2024

तुला नकळत समजून काय समजायचं..
तुझ्यासारखी बहीण दिली म्हणून देवाला हात का नाही जोडायच..तू प्रत्येकाला भेटू दे असं का म्हणायचं…पुढे वाचा.