All, जीवन

+21 जीवनावर आधारित मराठी कविता संग्रह | Marathi Charolya on life.

साऱ्या जगाने अश्रू ढाळले होते आमच्या जवळी आम्ही ढाळताना कोणी नव्हते आमच्या जवळी दुःख हे आमचे माणूसघाणे नसे आवडे गर्दी…पुढे वाचा