Poem on Friendship
All, मैत्री

मैत्रीवर कविता आणि चारोळ्या | Poem on Friendship 2024

वेळ आणि दिवस बदलत
असतात पण चांगली 
नाती आणि खरे मित्र
कधीच बदलत नाहीत..