Jandhan Yojana 2023: आता जनधन खातेधारकांना मिळणार 10 हजार रुपये तात्काळ कर्ज असा होणार लाभ

पीएमजेडीवाय योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

पीएम जन धन योजना – जर एखाद्या व्यक्तीला प्रधानमंत्री जन धन खाते उघडायचे असेल , तर सरकारच्या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत, ती सादर करून तुम्ही सहजपणे पीएमजेडीवाय खाते उघडू शकता, ही सर्व कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • शिधापत्रिका
  • ओळखपत्र
  • पॅन कार्ड
  • कायमस्वरूपी/तात्पुरता पत्ता पुरावा जसे की वीज बिल, पाणी बिल किंवा गॅस कनेक्शन बिल इ.
  • आधार कार्ड
  • कोणत्याही सरकारी संस्थेने प्रमाणित केलेला आयडी पुरावा
  • बँकेने विनंती केलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज

बँकेत इतर कोणत्याही कागदपत्रासह आधार कार्ड सादर करून तुम्ही पीएम जन धन योजनेचे सहभागी होऊ शकता