हजार चांदण्या शोधण्यापेक्षा एकच चंद्र शोधा..
आणि हजार चंद्र शोधण्यापेक्षा एकच सूर्य जवळ ठेवा…Guru Purnima Quotes and caption

  • 1
  • 2